Ugunsdrošība Jūsu objektā!

SIA "ALTECO" sertificēts personāls sniedz sekojošus pakalpojumus ugunsdrošības sfērā:

 • Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju iekārtu  projekta izveide - projektēšana;

Projekta izstrāde tiek veikta pēc sekojošiem būvnormatīviem un MK noteikumiem:

 1. LBN 201-10 - "Būvju ugunsdrošība";
 2. LVS CENT/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas";
 3. MK noteikumi Nr. 82 - "Ugunsdrošības noteikumi";
 4. MK noteikumi Nr. 500 - "Vispārīgie būvnoteikumi";
 5. MK noteikumi Nr. 529 - "Ēku būvnoteikumi".
 • Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju iekārtu uzstādīšana;

Sistēmas uzstādīšana tiek veikta pēc sekojošiem būvnormatīviem un MK noteikumiem:

 1. LBN 201-10 - "Būvju ugunsdrošība";
 2. LVS CENT/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas";
 3. MK noteikumi Nr. 82 - "Ugunsdrošības noteikumi";
 • Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju iekārtu apkalpošana;

Sistēmas uzstādīšana tiek veikta pēc sekojošiem būvnormatīviem un MK noteikumiem:

 1. LBN 201-10 - "Būvju ugunsdrošība";
 2. LVS CENT/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas";
 3. MK noteikumi Nr. 82 - "Ugunsdrošības noteikumi";
 • Automātiskās ugunsgrēka izziņošanas iekārtas;

Sistēmas uzstādīšana tiek veikta pēc sekojošiem būvnormatīviem un MK noteikumiem:

 1. LBN 201-10 - "Būvju ugunsdrošība";
 2. LVS CENT/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas";
 3. MK noteikumi Nr. 82 - "Ugunsdrošības noteikumi";

Lai pieņemtu apkalpošanā esošu objektu ar uzstādītu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju, objektā ir jāatrodas sekojošiem dokumentiem:

 1. Projekts un izpildes dokumentācija;
 2. Iekārtu tehniskā dokumentācija;
 3. Ekspluatācijas instrukcija;
 4. Apsargājamo zonu saraksts;
 5. Akts par sistēmas pieņemšanu ekspluatācijā;
 6. Apsekošanas akts;
 7. Pielikums Nr. 4 - "TA darbu uzskaites žurnāls";
 8. Pielikums Nr. 5 - "Sistēmas nostrādes žurnāls";
 9. Pielikums Nr. 6 - "Tehniskās apkopes reglaments";
 10. Instruktāža dežūrējošajam personālam;
 11. Dežurējošā personāla apmācības uzskaites žurnāls;
 12. Dežūru Pieņemšanas - Nodošanas žurnāls;
 13. Sistēmas apkopju reglaments;

Noslēdzot līgumu par ugunsdrošības signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi

Jūs saņemsiet:

 • Visu darbinieku ugunsdrošības instruktāžu ar praktisko apmācību;
 • Ugunsdrošības dokumentācijas izstrādi, rediģēšanu;
 • Atbildīgā persona par „ugunsdrošību” objektā;
 • Un citus nepieciešamos dokumentus.

 

Lai novērstu vai samazinātu materiālos zaudējumus, kā arī pasargātu cilvēkus ugunsgrēka gadījumā visas telpas objektā jāaprīko ar ugunsdrošības signalizāciju.
Ugunsdrošības signalizācija ietver: ugunsdrošības signalizācijas ķēdes ar dūmu devējiem, siltuma devējiem, kombinētajiem devējiem, staru devējiem. Ugunsdrošības signalizācijas ķēdes tiek pieslēgtas pie kontroles pults, kura var būt apsardzes-ugunsdrošības, kā arī specializētā ugunsdrošības pults. Specializētā ugunsdrošības pults nodrošina paaugstinātu aizsardzību no traucējumiem un viltotām trauksmēm, jo darba spriegums ir 24V (apsardzes-ugunsdrošības pultīm – 12V) un tā atšķir signālus “TRAUKSME” – “BOJĀJUMS”. Specializētā ugunsdrošības pults izdod trauksmes signālu tikai tad, ja ir nostrādājis ugunsdrošības devējs.
Ugunsdrošības signalizācija var būt lokāla un / vai ar pieslēgšanu pie centralizētas uzraudzības pults.

 

Ja vēlaties iegūt vairāk informāciju lūdzu kontaktējieties ar konsultantu par zemāk redzajamiem kontaktiem:

Lauris Zviedrāns

Tālr. +371 29283838, e-pasts: lauris [at] alteco.lv

 

Sertifikāti:

Attachments:
Download this file (Lauris Zviedrans.pdf)Lauris Zviedrāns UAS474 Kb
Download this file (Kalvis Zvaigzne.pdf)Kalvis Zvaigzne UAS477 Kb

Iepirkuma grozs

 x 
Grozs ir tukšs

Partneri

Facebook

| Kontakti |

©2011-2016 ALTECO SIA